МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МОН


Вход
Парола: 

Уважаеми колеги,

Файловете с изпитните материали за външно оценяване по чужд език след 8-ми клас вече са качени на сайта mon8.mon.bg.

Паролата за разкодиране на изпитните материали е:

BG!78Zc@MoES

Моля да не забравяте, че паролите се изписват точно както ги виждате на екрана или принтера (вкл. с големи и малки букви, специални символи - %, #, долни черти и др.), иначе компютърът няма да ги разпознае!
Препоръчваме да се използва опцията Copy/Paste на Windows, за да не ги набирате на ръка и по този начин да избегнете евентуални грешки.

 

Във формата за начало на изпита отбележете броя ученици, подлежащи на външно оценяване, и броя явили се. Бутонът "Начало на изпита" трябва да се натисне, когато изпитът е започнал, но не по-рано от 10 ч.