МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Външно оценяване - 8. клас
МОН


Вход
Парола:Уважаеми колеги,

 

На сайта са качени инструкции и листове за отговори. 

Материалите за изпита по чужд език след 8 клас са качени в сайта – съответно имената на всеки файл показват езика и това дали става дума за професионални или за профилирани гимназии. Паролата за достъп e:

7J#8%$R@

Моля да изписвате символите както ги виждате на екрана, без допълнителни интервали. Материалите за ученици със зрителни увреждания също са качени на сайта и надписани със SOP - Специални Образователни Потребности.

Напомняме, че Начало на изпита се отбелязва, едва след като същият е започнал и в последната изпитна зала.